Ačiū Loretai Sokienei už pateiktį iš senojo puslapio!

Ačiū Mindaugui Garnioniui už pateiktį iš senojo puslapio!

Ačiū Audronei Gailiūnienei už keletą pateikčių iš senojo puslapio!

Ačiū Jurgitai Turlienei už pateiktį iš senojo puslapio!

Ačiū Jurgitai Turlienei už pateiktį!

Ačiū Irenai Jucienei už pateiktį iš senojo puslapio!

Ačiū Dalytei Daukšienei už keletą pateikčių iš senojo puslapio!

Ačiū Rasai Jeriomenkienei už keletą pateikčių iš senojo puslapio!

Siuntiniai

307

Kategorijos

28

Atsisiųsta

31 057